قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05

قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 مدیرکل کمیته امداد استان قم، پنجم آذرماه، در سومین سالروز تأسیس کمیته امداد ویژه بانوان در این استان در نخستین ساعات کاری به صورت سرزده به این اداره مراجعه کرد و این روز را با اهدای گل و شیرینی به بانوان همکار تبریک گفت و از آنها قدردانی کرد. عکاس: محمدکاظم حبیبی
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 10
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 9
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 8
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 7
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 6
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 5
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 4
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 3
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 2
قدردانی مدیرکل کمیته امداد استان قم از بانوان همکار در اداره ویژه بانوان - 98/9/05 11
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.