نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد استان سمنان-98/8/6

نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد استان سمنان-98/8/6 نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد با حضور مدیر کل کمیته امداداستان سمنان، معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود با هدف تقویت و استمرار ارتباط و تعامل دو دستگاه، ایجاد هماهنگی و پیگیری فرآیند عملیاتی کردن برنامه ها و شبکه سازی برگزار شد. عکاس: روابط عمومی
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 12
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 11
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 10
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 9
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 8
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 7
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 6
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 5
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 4
نشست مشترک دانشگاه آزاد شاهرود و کمیته امداد-98/8/6 3
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.