حضور مدیر کل در شهرستان تفرش98/09/05

حضور مدیر کل در شهرستان تفرش98/09/05 حضور مدیر کل در شهرستان تفرش و شرکت در کار گروه اشتغال شهرستان با حضور فرماندار ومدیران عامل بانکهای شهرستان ، بازدید از خانواده های تحت حمایت، بازدید از منازل در حال ساخت ودیدار با پرسنل کمیته امداد شهرستان98/09/05 عکاس: صالحی
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-1
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-6
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-3
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-7
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-8
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-5
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-4
حضورمدیر کل استان در شهرستان تفرش 98/09/05-2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.