توزیع وسایل گرمایشی در منطقه محروم خطیرکوه و چاشم به مناسبت هفته بسیج -98/9/7

توزیع وسایل گرمایشی در منطقه محروم خطیرکوه و چاشم به مناسبت هفته بسیج -98/9/7 به مناسبت هفته بسیج وسایل گرمایشی در منطقه محروم خطیرکوه و چاشم توسط کمیته امداد شهرستان مهدیشهر و بسیج توزیع شد. عکاس: ارسالی از شهرستان
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 9
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 8
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 7
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 6
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 5
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 3
توزیع وسایل گرمایشی به مناسبت هفته بسیج به هممکاری کمیته امداد و بسیج شهرستتان-98/9/7 2
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.