برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6)

برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) تفکر بسیجی ضامن افزایش کارآیی و سرمایه اجتماعی نظام و کلیدواژه شکست هر بن‌بستی بوده و این تفکر در طول عمر بابرکت نظام موجب دوام، پایداری و اقتدار انقلاب عظیم اسلامی ایران در همه عرصه‌ها شده است. عکاس: فرمانی
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 16
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 15
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 14
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 13
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 12
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 11
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 9
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 8
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 7
برگزاری برنامه های هفته بسیج(98/8/30 لغایت 98/9/6) 6
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.