دکمه موبایل منو

ارتباط با استان

 نشانی :  هرمزگان ، بندرعباس ، سه راه فرودگاه ، بلوار امام خمینی (ره) ، اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان
 شماره روابط عمـومی: ۳۳۶۸۵۷۸۰ - ۰۷۶
 تلفن دبیـرخـانه : ۳۳۶۶۵۳۳۴ - ۰۷۶ 
 صندوق پستی: 79196-19763
 پست الکترونیک:  hrz@Emdad.ir

ارتباط با مدیران استان