دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

الهیاری

علی الهیاری

مدیرکل
  • 076-3368762
احمد پایان

احمد پایان

قائم مقام
  • 076-33670395
تاجیک

مهرداد تاجیک

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 076-33667670
تراهی

جلیل تراهی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 076-33671999
عبدالرضا خسروانی

عبدالرضا خسروانی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 076-33662210
موسی ملکوتی

موسی ملکوتی

معاون اداری و مالی
  • 076-33670396
عیسی زارعی

عیسی زارعی

معاون فرهنگی
  • 076-33662045