دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

هرمزگان - علی الهیاری مدیرکل کمیته امداد استان هرمزگان

علی الهیاری

مدیرکل
  • 076-3368762
هرمزگان - احمد پایان قائم مقام کمیته امداد استان هرمزگان

احمد پایان

قائم مقام
  • 076-33670395
هرمزگان - مهرداد تاجیک معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان هرمزگان

مهرداد تاجیک

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 076-33667670
هرمزگان - تراهی معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان هرمزگان

جلیل تراهی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 076-33671999
هرمزگان - خسروانی معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان هرمزگان

عبدالرضا خسروانی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 076-33662210
موسی ملکوتی

موسی ملکوتی

معاون اداری و مالی
  • 076-33670396
هرمزگان - عیسی زارعی معاون فرهنگی کمیته امداد استان هرمزگان

عیسی زارعی

معاون فرهنگی
  • 076-33662045